THÔNG BÁO NGHỈ HỌC BÃO TEMBIN (BÃO SỐ 16)

Bão Tembin (số16) là cơn bão mạnh. Đổ bộ vào đất liền trong ngày 25-26/12/2017. Để an toàn cho học viên. Toán Trần yêu cầu toàn bộ học viên nghỉ học tất cả các lớp thiết kế rập, sơ đồ . Kính mong anh chị em học viên chú ý đảm bảo an toàn sức khỏe.

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần