Hiển thị thanh tên chi tiết size info bar

Hỏi: Tôi bị mất thanh hiển thị thông tin chi tiết , làm sao để mở lại ?

Trả lời: Thanh infobar: hiển thị thông tin chi tiết ,  size, đơn vị đo, chế độ bắt dính, chế độ đường cong, ẩn đường may, hiển thị lưới.

Cách bạn thiết lập như sau:

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần