Video hướng dẫn cài đặt lectra modaris.

Phần mềm thiết kế rập Modaris V6r1
phần mềm thiết kế rập Modaris V6r1

Video hướng dẫn cài đặt lectra modaris.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần