Video hướng dẫn lệnh fix dart Optitex

fix dart
fix dart

Video hướng dẫn lệnh fix dart Optitex. Ứng dụng trong trường hợp chỉnh dart cho 2 đỉnh và góc mở đúng thông số. Mời các bạn coi thao tác qua video.

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần