Video hướng dẫn lệnh fix dart Optitex

fix dart
fix dart

Video hướng dẫn lệnh fix dart Optitex. Ứng dụng trong trường hợp chỉnh dart cho 2 đỉnh và góc mở đúng thông số. Mời các bạn coi thao tác qua video.

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần