Đào tạo thiết kế rập sơ đồ vi tính tại công ty TNHH Tân Châu-Hồ Chí Minh

Trung tâm thiết kế thời trang  Toán Trần đào tạo thiết kế rập sơ đồ vi tính tại công ty TNHH Tân Châu Hồ Chí Minh. Nội dung đào tạo theo yêu cầu của công ty.

Thời gian đào tạo: Tháng 7/2017

Mời các bạn tham quan phần thực hành nhập bảng số hóa

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần