Đào tạo thiết kế rập sơ đồ vi tính tại công ty TNHH Tân Châu-Hồ Chí Minh

Trung tâm thiết kế thời trang  Toán Trần đào tạo thiết kế rập sơ đồ vi tính tại công ty TNHH Tân Châu Hồ Chí Minh. Nội dung đào tạo theo yêu cầu của công ty.

Thời gian đào tạo: Tháng 7/2017

Mời các bạn tham quan phần thực hành nhập bảng số hóa

Giới thiệu Pham Tran Toan 496 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần