Nhảy size quần tây nữ
TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN SAU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN SAU Nhảy size thân sau Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy  X=0    , Y=eo/4 Bước 2: Nhảy size điểm eo tại sườn ngoài […]

TÀI LIỆU

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM THÂN TRƯỚC

NHẢY SIZE QUẦN TÂY NAM ĐỒNG PHỤC TOÁN TRẦN THÂN TRƯỚC Nhảy size thân trước Bước 1: Nhảy size điểm eo tại đáy   X= 0  , Y=EO/4 (eo nguyên đo nguyên vong,các điểm còn lại […]

huong-dan-cach-do-quan-ao
TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Bảng thông số quần tây nam.

Đây là bảng thông số quần tây nam xuất khẩu.Các bạn in ra tham khảo để thực hành thiết kế rập và nhảy cỡ.Vướng chỗ nào alo tới hotline, trung tâm sẽ hỗ trợ bạn. […]