Áo nữ tay ráp căn bản không pence-cách thiết kế rập thân trước

BẢNG THÔNG SỐ  ÁO TAY RÁP CĂN BẢN KHÔNG PENCE:

-Da : 65 cm

-He : 35 cm

-Nv : 34 cm

-Dt : 20 cm

-Ct : 26 cm

-Vc : 32 cm

-Vn : 84 cm

-Vm : 88 cm

CÁCH VẼ RẬP THÂN TRƯỚC :

AB : Dài áo = 65cm.

BB1 : Ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử động = 88/4 + 3cm = 25cm.

1-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-dai-rong-tt

AC : Hạ ngực = 1/4 Vn = 84/4 = 21 cm.

2-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-nguc-tt

cty-tkkt-toan-tran

 

AD : Hạ eo = He = 35 cm.

3-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-eo-tt

– Vẽ vòng cổ áo :

AE : Vào cổ = 1/5 Vc = 32/5 = 6 cm.

AF : Hạ cổ = AE + 1 cm = 7 cm.

Nối EF . O là điểm giữa.

Trên  OE1 lấy điểm O1 . Đoạn OO1 = 1/2 E1O.

Vẽ cong vòng cổ thân trước qua các điểm EO1F.

4-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-co-ao-tt

– Vẽ đường sườn vai :

AG : Ngang vai = 1/2 Nv = 34/2 = 17 cm.

GH : Hạ vai  = 1/10 Nv = 3.5 cm.

5-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-vai-dai-rong-tt

Nối đường sườn vai EH.

6-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-xuoi-vai-dai-rong-tt

cty-tkkt-toan-tran

Lưu ý : khi may áo có độn vai thì hạ vai phải nâng lên 1cm . ( ví dụ : hạ vai 3.5 cm – 1 cm = 2.5 cm ).

-Vẽ vòng nách áo :

CC1 : Ngang ngực = 1/4 Vn + 2 cm  -> 3 cm cử động = 21 cm + 3 cm = 24 cm

CC2 = AG – 4 cm = 17 cm – 4 cm = 13 cm

Nối  HC2 . I là điểm giữa HC2

Nối C1I . J là điểm giữa C1I

Nối JC2 . K là điểm giữa của JC2

Vẽ cong vòng nách qua các điềm : H , I , K , C1.

7-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-nach-tt

– Vẽ đường sườn áo :

DD1 : ngang eo = ngang ngực – 2 cm = CC1 – 2 cm = 24 cm – 2 cm = 22 cm

BB1 : ngang mông = 1/4 Vm + 2 cm -> 3 cm cử động = 88/4 + 3 cm = 25 cm

B1B2 : giảm sườn = 1 cm

Vẽ cong sườn áo qua các điểm C1D1B2

8-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-suon-ao-tt

– Vẽ lai áo :

BS : sa vạt = 2 cm

Vẽ cong lai áo B2S

9-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-lai-ao-dai-rong-tt

Tâm khuy chừa ra 1.5 cm , đinh nút 4cm

10-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-duong-nut-dinh-ao-dai-rong-tt

 

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần