Các lỗi giác sơ đồ cần phải tránh.

Lỗi giác sơ đồ thiếu chi tiết tay
Giác sơ đồ không phải là một công việc dễ dàng.Các bạn giác sơ đồ phải là người có tính cẩn thận và kiên nhẫn  mới đeo đuổi với nghề.
Lỗi giác sơ đồ đầu tiên là thiếu chi tiết.Lỗi này có thể do chủ quan hoặc khách quan: Thiết kế rập thiếu
chi tiết,khai báo rập giác sơ đồ bị sai.
loi-giac-so-do-khai-bao-model-sai
 

Lỗi khai báo thiếu chi tiết tay ở cột 5

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Lỗi giác sơ đồ thiếu chi tiết tay
Lỗi giác sơ đồ thiếu chi tiết tay
Lỗi giác sơ đồ chi tiết bị lật.Nguyên nhân do khai báo rập (model,variant,style set …) bị lật,sai do giác sơ đồ tự động không khóa chế độ lật rập,sai do quá trình thiết kế rập….
Lỗi giác sơ đồ lật chi tiết
Lỗi giác sơ đồ lật chi tiết
Lưu ý: Sai sót giác sơ đồ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ sản xuất.Vì vậy sau khi giác phải kiểm tra lại.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần