Cơ sở nhảy size quần áo

Vì sao phải nhảy size,nhảy cỡ quần áo ?

Trong sản xuất công nghiệp,quần áo được sản xuất hàng loạt. Mục đích bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Béo, gầy,cao,thấp,vừa… đều mặc được theo nghĩa tương đối. Vì vậy ta phải phóng to thu nhỏ quần áo theo tỉ lệ nhất định .

Cơ sở nhảy size quần áo dựa theo các tiêu chuẩn căn bản sau:

1.Bảng thông số kích thước và mẫu chuẩn

bang-thong-so-ao-jacket-nam
Bảng thông số nhảy size


2.Điểm chuẩn cần dịch chuyển

diem-nhay-size
Nhảy size ở điểm nảo ?


3.Hướng dịch chuyển:
Hướng dọc hay ngang :trục x là vóc, trục là cỡ  (coi điểm số 1,3)
Dịch chuyển cả 2 hướng vừa dọc vừa ngang  (coi điểm số 2)

huong-dich-chuyen
Hướng nhảy size X=? Y=?

4.Cự li dịch chuyển ở các điểm chuẩn : dựa vào bảng thông số kích thước và công thức chia cắt trong thiết kế(điểm số 1)

cu-li-dich-chuyen-nhay-size
Bước nhảy điểm số 1

 

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần