CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ÁO KIỂU CỔ CHÌA KHOÁ-CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU

Thông số thiết kế rập áo kiểu cổ chìa khoá:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 55 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 92 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân sau:
Mở phần mềm thiết kế rập PDS. Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 57 cm
BK: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 23 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dai-rong-TS
Vẽ vòng cổ:
AE: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AF: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-rong-co-sau-co-ts
Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-vai-ts(1)
CC1: Hạ vai = 4 cm. Nối đường vai con C1E thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-vai-ts
Vẽ nách:
cty-tkkt-toan-tran
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ha-nach-ts
Vẽ ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-nguc-ts
Đánh cong vòng náchthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-danh-cong-vong-nach-ts
Vẽ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ha-eo-ts
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-eo-ts
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-noi-suon-ts
Đánh cong đường lai
Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-lai-tsVẽ pince eo:
Dang ngực:
NH = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dang-nguc-ts
Vẽ đường pince vuông góc với đường NN1. Lấy điểm H2 cách lai 3cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-duong-pen-vuong-goc-ts
cty-tkkt-toan-tran
Tạo điểm hai bên đường HH2 mỗi bên 1 cm
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-pen-eo-ts
Cổ áo:
EE1 = 5cm
FF1 = 2 cm
Vẽ cong E1F1 → cổ áothiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-vong-co-ts
Bóc thân sau, mở đường gấp đôi
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-chua-duong-may-ts