CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ÁO CỔ CHÌA KHOÁ-CÁCH THIẾT KẾ RẬP TAY ÁO

Cách thiết kế rập tay áo:
Vẽ hình chữ nhật:
AB: dài tay = 15cm
AC: ngang tay: 2/10 ngực = 84/10 x 2 = 16,8cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dai-rong-tay
CC1= vào nách tay = 1/10 ngực + 3 = 84/10 + 3 = 11,4cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-vao-nach-taycty-tkkt-toan-tran
Nối C1A, chia 3 → NM – AA1 = 2cm
C1N vẽ cong vào 0,3cm → O – MM1 = 1,7cm
Vẽ cong C1ONM1A1A → vòng nách tay sauthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-danh-cong-nach-tsP → giữa MN
Vẽ cong C1OPA1A → vòng nách tay trướcthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-danh-cong-nach-tt
Lấy điểm rộng cửa tay BK = 14cm và nối đường KC1thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-cua-tay
Mở đối xứng nách tay thân sau, bóc tay áo và chừa đường maythiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-chua-duong-may-tay

KHOA-HOC-NGANH-MAY