CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ÁO KIỂU CỔ CHÌA KHOÁ-CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC

Thông số thiết kế rập áo kiểu cổ chìa khoá:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 55 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 92 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân trước:
Mở phần mềm thiết kế rập PDS. Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3 cm pince ngực = 56 cm
BK: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cm
thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dai-rong-tt
 Vẽ nẹp áothiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-duong-nep-tt
Vẽ vòng cổ:
AE: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AF: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-rong-co-sau-co-tt
Đánh cong vòng cổ thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-danh-cong-vong-co-tt
Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-vai-tt(1)
CC1: Hạ vai = 4 cm. Nối đường C1E
thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ha-vai-tt
Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ha-nach-ttcty-tkkt-toan-tran
Vẽ ngực:
II1: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-nguc-tt
Đánh cong vòng nách thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-danh-cong-vong-nach-tt
Vẽ eo:
AL: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ha-eo-tt
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince = 20 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-eo-tt
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-noi-suon-tt
Đánh cong lai áo:
BB1: Sa vạt = 1 cm.
KK1: Giảm sườn = 1 cm.thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-lai-tt Cổ áo:
cty-tkkt-toan-tran
EE1: cổ rộng = 5cm
FF1: cổ sâu = 2cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-khoet-co-tt
F1F1’ = 7cm
F1F2 = 1,5cm, nối F2F1’ → E1F2F1’ → cổ chìa khoáthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-khoet-co-chia-khoa-tt
Đường cắt ngang:
F1’ kẻ song song II1 → F3
F1’, F3 → đường cắt ngang.thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-duong-cat-ngang-tt
Vạt nhọn:
L1L kéo dài → L’thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-keo-dai-ngang-eo-tt
L’L2 = 6cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-ngang-eo-xuong-6cm-tt
B1B1’ = 2cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-nep-vo-2cm-tt
B1’B2 = 1cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-nep-vao-1cm
Nối K1B2L2 → vạt nhọnthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-noi-vat-nhon-tt
Vẽ pince eo:
Dang ngực:
NI = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dang-nguc-tt
Vẽ đường thẳng PH1 vuông góc với đường II1
thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-duong-pen-vuong-goc-tt(1)
Chéo ngực:
cty-tkkt-toan-tran
FP1 = 18 cmthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-cheo-nguc-tt
Từ đỉnh ngực P1 xuống H1 = 3,5 cm và H1H3 = 3.5cm thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-dinh-pen-tttạo điểm hai bên đường H2H3 mỗi bên 1 cm. Nối đường pince.thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-noi-pen-eo-ttĐường cắt dọc:
Kéo dài H3H2P1 gặp đường F1’F3 → P2
Đường H1H3H2P2 → đường cắt dọcthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-keo-dai-duong-pen-tt
Vẽ pince ngực:
Từ nách lấy xuống 7cm tạo điểm pen
thiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-pen-xuong-7cm-tt
Từ điểm pen lấy xuống 3 cm vẽ đường rộng penthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-pen-nguc-tt
Vẽ 2 bên pince bằng nhau, nối lại đường sườnthiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-keo-dai-va-noi-pen-tt
Bóc mẫu làm 3:
Cắt bỏ pen eothiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-boc-cac-chi-tiet-tt(1)
Xếp pen ngực lạithiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-bo-pen-nguc-tt(1)
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-kieu-co-chia-khoa-chua-duong-may-tt(1)