THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TÁM MẢNH THÂN SAU

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TÁM MẢNH THÂN SAU
Thông số thiết kế rập áo đầm căn bản:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 120 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 19 cm
Dang ngực : 18 cm
cty-tkkt-toan-tran
THÂN SAU:
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 122 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-dai-rong-ts
Tạo điểm vào cổ, hạ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-vao-co-ha-co-ts
Đánh cong vòng cổthiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-vong-co-ts
Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-vai-ts
Vẽ đường CC1 vuông góc, nối đường vai C1A1:
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-vai-ts
Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-nach-ts
Vẽ đường ngang ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-nguc-ts
Đánh cong vòng nách qua trung điểm đường chéo và sau hơn đường hạ nách DC1 0,5 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-vong-nach-ts
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-eo-tscty-tkkt-toan-tran
Vẽ đường ngang eo:
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-eo-ts
Copy đoạn thẳng song song từ hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-mong-ts
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-mong-ts
Nối đường sườnthiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-suon-ts
Đánh cong đường lai
Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-lai-ts
Dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-dang-nguc-ts
Vẽ đường pince vuông góc với đường laithiet-ke-rap-dam-tam-manh-duong-pen-vuong-goc-ts
Từ điểm dang ngực lấy xuống 3 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-dinh-pen-tsTạo điểm hai bên mỗi bên 1 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-rong-pen-ts
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-dam-tam-manh-noi-pen-ts
Vẽ đường decoup thân sau, từ trung điểm vòng nách tới điểm đỉnh pincethiet-ke-rap-dam-tam-manh-decoup-ts
Chia đường lai:
L1L2 = L1L3 = 8 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-diem-ra-than-ao-ts
Nối đường chéo pincethiet-ke-rap-dam-tam-manh-noi-cheo-pen-ts
Bóc phần sườn thânthiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-suon-tsBóc phần giữa thân thiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-giua-ts
Tạo dấu bấm
thiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-ts
Chừa đường maythiet-ke-rap-dam-tam-manh-chua-duong-may-ts