Giáo trình 3D Fit Lectra

Thân tặng các bạn giáo trinh 3D fit lectra chính hãng. Chúc các bạn học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính Lectra tốt.

Thông tin tài liệu thiết kế rập 3D fit tham khảo

Giáo trình 3D Fit
Tạo dáng 3D model
Quản lí đường may

Bấm đây tải về

Giới thiệu Pham Tran Toan 483 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần