Giáo trình 3D Fit Lectra

Thân tặng các bạn giáo trinh 3D fit lectra chính hãng. Chúc các bạn học thiết kế rập, nhảy size, giác sơ đồ vi tính Lectra tốt.

Thông tin tài liệu thiết kế rập 3D fit tham khảo

Giáo trình 3D Fit
Tạo dáng 3D model
Quản lí đường may

Bấm đây tải về

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần