Hướng dẫn chỉnh rập Gerber Accumark-kéo dài chi tiết

Khi chỉnh rập trên phần mềm thiết kế PDS của Gerber Accumark, lệnh kéo dài chi tiết thường hay sử dụng.

Lệnh kéo dài chi tiết áp dụng trong nhiều trường hợp. Ví dụ chỉnh rập tăng chiều dài áo

Lệnh kéo dài chi tiết trên phần mềm thiết kế PDS của Gerber Accumark áp dụng PDS V8

Lệnh kéo dài chi tiết trên phần mềm thiết kế PDS của Gerber Accumark áp dụng PDS V9-V10

Thao tác sử dụng 

  • Trái chuột chọn lệnh 
  • Trái chuột chọn 1 hay nhiều điểm cần di chuyển
  • Phải chuột [OK]
  • Di chuột chuyển điểm theo ý muốn (chế độ cusor),nhập thông số (chế độ value)
  • Bấm trái chuột đặt điểm theo ý muốn
  • Phải chuột chọn [OK] để kết thúc lệnh

Chúc các bạn chỉnh rập-kéo dài chi tiết-trên phần mềm thiết kế PDS của Gerber Accumark thành công.

 

 

 

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần