Hướng dẫn giác sơ đồ Optitex-xoay chi tiết 180

Giác sơ đồ Optitex tương đối dễ và ít phức tạp hơn giác sơ đồ trên Accumark.

Khi giác sơ đồ rập mẫu,sơ đồ tự do.Việc đầu tiên là phải thiết lập cho xoay 180 để giác sơ đồ cho lợi vải.Cách thiết lập giác sơ đồ Optitex xoay chi tiết như thế nào?

Có hai cách,ta sẽ tìm hiểu thiết lập trong Mark

Mở phần mềm giác sơ đồ Optitex lên.Vào Piece-All size infogiac-so-do-optitex-piece

Chọn chi tiết muốn xoay.giac-so-do-optitex-chon-piece

Chọn chế độ xoay chi tiết

cty-tkkt-toan-tran

giac-so-do-optitex-chon-2-way

Khi giác sơ đồ,muốn xoay chi tiết nào ta bấm phải chọn chi tiết là ok.

giac-so-do-optitex-xoay-chi-tiet

 KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần