Hướng dẫn thiết kế Bâu Sam

Vẽ giống bâu Care nhưng không đánh cong đoạn IF.

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 1.5cm

A2A4: Hạ cổ sau = 0cm

Bâu áo:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

NN’ = 2cm

Nối N’Ả và kéo dài 1 đoạn = ½ vòng cổ sau trên thân.

Từ B ra C 1cm sao cho A3B = A3C = ½ vòng cổ sau trên thân.

Từ C, dựng đường thẳng _l_ dài 6cm -> CD = 6cm.

Từ D, dựng đường thẳng _l_ và kéo dài đụng đến đường số (2) và cắt tại điểm F.

Chia DF thành 3 đoạn

Đánh cong tại J 0.5cm

Nối N’F

 

Nẹp ve:

Giống nẹp ve bâu Dalton.

A3A5 = 1cm

Tại điểm F -> cách đều ra mỗi bên 1.5cm và đánh cong.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-sam1

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-sam-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY