Thiết kế túi quần Tây nam

-Thiết kế túi xéo thân trước :

Lấy dấu vị trí miệng túi:

Từ đường sườn ngoài thân trước lấy vào 3.5cm (t1t2)

Từ t2 vẽ đường thẳng từ 17 -> 20cm đến đường sườn ngoài làm vị trí miệng túi (t2t3).

tui-xeo-tt

Lót túi trước:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

Từ t1 lấy xuống 20 -> 23cm

Từ t1 lấy lên  12 -> 15cm làm rộng túi (t1t4)

Từ t4 lấy xuống 20 -> 23cm làm sườn túi (t4t5)

Chia t5t6 làm 3 phần bằng nhau, vẽ hông túi.

hong-tui-tt

-Thiết kế túi mổ sau:

Vẽ hình chữ nhật:

ab: dài miệng túi = 24cm

ac: rộng miệng túi = 17 -> 18cm

Lấy dấu vị trí miệng túi sau 13.5cm.

lottui-ts

Nẹp cơi túi:

 

Dài cơi túi = 6, rộng cơi túi = rộng miệng túi + 4 = 17.5.

coi-tui-ts

Nẹp đáp túi:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Dài đáp túi = 5, rộng đáp túi = rộng miệng túi + 2 = 15.5.

dap-tui-ts

KHOA-HOC-NGANH-MAY