THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN

THIẾT KẾ ÁO ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN
THÔNG SỐ THIẾT KẾ ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN:
Ngang vai: 24 cm
Dài áo: 42 cm
Hạ eo: 22 cm
Dài tay: 14 cm
Rộng tay: 20 cm
Vòng cổ: 24 cm
Vòng nách: 25 cm
Vòng ngực: 54 cm
Vòng eo: 52 cm
Vòng mông: 56 cm
THÂN TRƯỚC:
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2cm chồm vai = 40 cm
BM: Ngang lai = ¼ Mông + 2→3 cm + 1/10 Mông = 22,6 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-chieu-dai-chieu-rong-tt
Vẽ đường nẹp thân trước
Copy đường song song AB tạo đường khuy nút 1,5 cm và đường nẹp 3 cm

thiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-nep-ttcty-tkkt-toan-tran
Vẽ vào cổ trước, hạ cổ:
AA1: Vào cổ trước = 1/6 Cổ – 0,5 cm = 3,5 cm
AA2: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 4,5 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-rong-co-sau-co-tt

Đánh cong vòng cổthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ve-vong-co-tt
Vẽ đường hạ vai:
CC1: Hạ vai = 1/10 Vai = 2,4 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-vai-tt

Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5 cm = 11,5 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ngang-vai-tt

Copy đoạn thẳng song song từ đường ngang vai xuống, dựng đường hạ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2 cm = 10,5 cm

cty-tkkt-toan-tranthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-nach-tt
Copy đoạn thẳng song song từ đường đỉnh vai xuống, dựng đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo – 2 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-eo-tt

Vẽ đường ngang ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2→3 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ngang-nguc-tt

Vẽ đường vuông góc hạ náchthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-duong-vuong-goc-ha-nach-ts
Đánh cong vòng náchthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ve-vong-nach-tt
Nối đường sườn thân trướcthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-noi-duong-suon-tt
Từ điểm E1 vào 2 cm được điểm E2, nối đường sườn lại:thiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-vao-2cm-noi-duong-suon-tt

Đánh cong đường sườnthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-danh-cong-suon-ttcty-tkkt-toan-tran
Đánh cong đường lai
BB1: Sa vạt = 2 cm
MM1: Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-giam-suon-3cm-ve-ngang-lai-tt
Bóc thân trước, chừa đường maythiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-chua-duong-may-tt
THÂN SAU:
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm
BM: Ngang lai = ¼ Mông + 2→3 cm + 1/10 Mông
thiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-chieu-dai-chieu-rong-ts
Vẽ vào cổ trước, hạ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 0,5 cm
AA2: Hạ cổ = 1/10 Cổ
Đánh cong vòng cổthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ve-co-ts
Vẽ đường hạ vai:
CC1: Hạ vai = 1/10 Vaithiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-vai-ts

Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm
thiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ngang-vai-tsCopy đoạn thẳng song song từ đường ngang vai xuống, dựng đường hạ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-nach-ts
Vẽ đường ngang ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2→3 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ngang-nguc-ts

Copy đoạn thẳng song song từ đường đỉnh vai xuống, dựng đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ha-eo-ts

Dựng đường vuông góc hạ náchthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-duong-vuong-goc-ha-nach-ts
Đánh cong vòng nách qua trung điểm đoạn thẳng, sâu hơn đường DC1 0,5 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-ve-vong-nach-ts
Vẽ đường sườn thân sau:thiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-noi-duong-suon-ts
E2E1 = 2 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-vao-2cm-noi-duong-suon-ts

cty-tkkt-toan-tran

Đánh cong đường sườnthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-danh-cong-suon-ts
Đánh cong đường lai

MM1: Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-giam-suon-1cm-ve-ngang-lai

Bóc thân trước, mở đường gấp đôithiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-mo-duong-gap-doi-than-sau
Chừa đường maythiet-ke-rap-dam-be-gai-than-lien-chua-duong-may-ts