CÁCH ĐO QUẦN ÁO DÀI NAM

CÁCH ĐO QUẦN ÁO DÀI NAM

Bước 1: đo dài quần Áo Dài nam: đo từ ngang eo xuống chân( cách đất 1cm khi đã mang giày)

do-quan-ao-dai-do-dai-quan-do-tu-eo-xuong-dat

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 2: đo vòng eo Áo Dài nam: đo vòng quanh eo nơi nhỏ nhất

do-ao-ao-dai-do-vong-eo-do-quanh-eo-noi-nho-nhat

Bước 3: đo vòng mông Áo Dài nam: đo vòng quanh mông nơi lớn nhất

do-quan-ao-dai-do-vong-mong-do-quanh-mong-noi-lon-nhat

day-giac-so-do-tinh-dinh-muc