Tạo bảng ghi chú vẽ rập.

annotation
annotation
         Bảng ghi chú vẽ rập dùng để đi sơ đồ in rập.Thông thường rập in ra có các giá trị như tên mã hàng,loại vải,tên chi tiết,đường may,dấu dùi…Video hướng dẫn chi tiết các bước cho bạn tham khảo.

Các bạn có thể tải full các thiết lập ở đây

Giải thích các giá trị ở đây

Định dạng Chú thích

Loại Chú thích

 1. Tên đánh dấu
 2. Mô tả đánh dấu
 3. Số đơn hàng
 4. Mô tả đơn hàng
 5. Tên mẫu
 6. Kẻ sọc/Đường kẻ
 7. Dòng mới
 8. Mẫu/Kích cỡ/Số lượng
 9. Chiều dài
 10. Sử dụng
 11. Chiều rộng đánh dấu
 12. Thêm PC/Gói
 13. Ngày
 14. Ký hiệu
 15. Hằng số
 16. Kích cỡ
 17. Gói
 18. Tên mảnh
 19. Mô tả mảnh
 20. Loại mảnh
 21. Mảnh tách
 22. Số bút
 23. Trái/Phải
 24. Loại dòng
 25. Nhãn A
 26. Nhãn B
 27. Diện tích đặt
 28. Chu vi đặt
 29. Số lượng mảnh đã đặt
 30. Thông điệp đơn hàng
 31. Tên màu
 32. Nhóm gói

Các nút chức năng:

 • Add ->: Thêm ->
 • Remove: Gỡ bỏ
 • Add Newline: Thêm dòng mới
 • OK: Đồng ý
 • Cancel: Hủy
 • Help: Trợ giúp

 

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần