Thiết kế cổ lục giác, đô chữ R

Hướng dẫn thiết kế rập cổ lục giác, đô chữ R:

CỔ LỤC GIÁC:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 4cm

A2A4 : Hạ cổ trước = 6cm

Nối A3A4.

A5 là điềm giữa A3A4.

Tại A5 dựng đường vuông góc.

A2A4 : Hạ cổ sau = 3cm

Giảm tại A3 = 0.5cm

Nẹp cổ = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-LUC-GIAC

ĐÔ CHỮ R:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Đô trước:

DD1 = ½ C1D

Nn = 1cm

nn1 = 9cm

 

Nối D1n1 -> đánh cong  1cm.

Đô sau:

DK = ½ C1D.

Nn = 9cm

Nối KN -> đánh cong  1cm.

DO-CHU-R

KHOA-HOC-NGANH-MAY