THIẾT KẾ RẬP NÓN SƠ SINH BA MIẾNG.

Cách thiết kế rập nón sơ sinh ba miếng.
  • Thân nón.(má nón)
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: dài nón = 12
AC: rộng nón = 11
46thiet-ke-rap-non3-so-sinh-dai-rong
Copy đường EF // AB và bằng ½ AC.
Copy GH // AC và bằng ½ AB.
47thiet-ke-rap-non3-so-sinh-duong-song-song
Nối EG và J là điềm giữa, Nối AJ và I là điểm giữa.
Vẽ đường cong qua ba điểm EIG.( là phần trên đầu)
48thiet-ke-rap-non3-so-sinh-duong-dau-tren
BL =1.2. Nối GL đánh cong 0.5 tại khoảng giữa.(là phần sau ót)

 

49thiet-ke-rap-non3-so-sinh-duong-sau-ot
CC1 = 0.5, DM = 1.2, Nối C1M
50thiet-ke-rap-non3-so-sinh- mat-truoc
O là điểm giữa của C1M,
OO’ = 0.3, vẽ đường cong.
51thiet-ke-rap-non3-so-sinh- mat-truoc
  • Miếng chính giữa nón. (sóng nón)
  • dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: chiều dài gấp đôi = 21
AC: chiều rộng = 4.2
52thiet-ke-rap-non3-so-sinh- giua-non-dai-rong
Copy IJ // AC và bằng ½ AB.
53thiet-ke-rap-non3-so-sinh- giua-non-duong-IJ
CC1 = DD1 = 1.2. Nối C1J và D1J.

 

54thiet-ke-rap-non3-so-sinh- giua-non
Vẽ và đánh cong tại khoảng giữa của mỗi đoạn là 0.3
55thiet-ke-rap-non3-so-sinh- giua-non-duong-cong
BB1 giảm sau ót 0.2.vẽ cong BB1.
56thiet-ke-rap-non3-so-sinh- giua-non-TP
  • Miếng đáp phía trước
Kiểu 1.( cắt 2 miếng)
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AD: chiều dài = 14
AB: chiều rộng = 10
57thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu1-dai-rong
BE = 4. Nối EC và AC.
58thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu1-noi
F là điểm giữa của EC, FI = 1
G là điểm giữa của AC,GH = 3
59thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu1-vuong-goc
Vẽ đường cong qua các điểm AHC, EFC.

 

60thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu1-tp
Kiểu 2. (cắt 4 miếng)
Dựa vào hình dáng của kiểu 1.
Từ đường cong AC, lấy điểm K, AK = 6
61thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu2
Nối EK, O là điểm giữa.
Nối AO, O’ là điểm giữa.
62thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu2-
Vẽ đường cong EO’K
63thiet-ke-rap-non3-so-sinh-beo-kieu2-tp
Cách chừa đương may.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Cắt chừa đường may xung quanh 1cm.
64thiet-ke-rap-non3-so-sinh-chua-duong-may

KHOA-HOC-NGANH-MAY