THIẾT KẾ QUẦN ĐÙI

Ni mẫu: VM = 92cm

B1: Vẽ hình chữ nhật

  • X= dài quần = ¼ VM + 1/10 VM + 12 -> 15cm = 23 + 9.2 + 13.8 = 46cm
  • Y= ngang đáy = ¼ VM + 1/10 VM + 0->4cm = 23 + 9.2 + 2 = 34.2cm

B2: Xác định hạ đáy = ¼ VM + 1/10 VM + 0->2cm = 23 + 9.2 + 1 = 33.2cm

B3: Xác định ngang eo = ¼ VM + 2->4cm = 23 + 2 = 25cm

Giảm eo 0.5cm

B4: Vào đáy = 1/20 VM = 4.6cm. Nối C2A

B5: Xác định C2C3 = 1/3 hạ đáy. Nối C1C3

B6: Chia đôi C1C3 được C4. Nối C2C4

 

B7: Vẽ vòng đáy đi qua các điểm C1, điểm giữa C2C4, C3, A

B8: Xác định ngang ống = Ngang đáy – 2-> 4cm = 34.2 – 4 = 30.2cm

B9: Giảm sườn quần 2cm

B10: Đánh cong lõm giàn trong, ngang ống 0.5cm

B11: Xác định lưng quần = 3->4cm = bản thun + 1cm đường may = 3 + 1

B12: Bóc rập, mở rập đôi

B13: Tạo đường may (lai: 2cm, giàn trong: 0.7cm, đáy: 0.7cm)

About Pham Tran Toan 573 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần