Thiết kế cổ tim, đô nhọn

Hướng dẫn thiết kế rập cổ tim, đô nhọn:

CỔ TIM:

Từ cổ áo căn bản vẽ theo đường xuôi vai.

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 3cm

A2A4 : Hạ cổ trước = 10cm

A2A4 : Hạ cổ sau = 1cm

Giảm tại A3 = 0.5cm

Nẹp cổ = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-TIM

ĐÔ NHỌN:

 

Đô trước:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

DD1 = ½ C1D

Nối D1E -> đánh cong 2cm.

Đô sau:

C1K = 1/3 C1D cm

NN2 = ½ A4N

Nối KN2 -> đánh cong 0.5cm.

DO-NHON

KHOA-HOC-NGANH-MAY