THIẾT KẾ RẬP VÁY CHỮ A

THIẾT KẾ RẬP VÁY CHỮ A

SỐ ĐO

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Dài váy            : 75 cm

Vòng eo          : 64 cm

Vòng mông     : 88 cm

Hạ gối             : 45 cm

THÂN SAU:

 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

AB : Dài váy = số đo = 45cm.

MD : Ngang mông = ¼ mông + 1cm = 23,5cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-chieu-dai-chieu-rong-ts

 • Từ đường AB vẽ đường EF song song 4cm làm nẹp.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ve-nep-4cm

 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM : Hạ mông = 2/10 mông + 1cm = 19cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ha-mong-ts

 • Tạo điểm ngang eo:
 • cty-tkkt-toan-tran

AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = 18cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ngang-eo

 • Nối đường ngang eo với đường ngang mông CD.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-noi-suon

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-danh-cong-duong-suon-ts

 • Kéo dài đường DC lên 0,5cm

thiet-ke-rap-vay-chu-A-keo-duong-suon-ra-0.5cm

 • Vẽ đường ngang eo CA

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ve-duong-ngang-eo-ts

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC

Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-tu-trung-diem-lay-ra-1cm

 • Vẽ đường vuông góc với AC:

OO1 = 10cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm

 • Nối 2 đường pen lại

thiet-ke-rap-vay-chu-A-noi-2-duong-pen

 • Nối đường nẹp với thân BF, EA
 • cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-rap-vay-chu-A-noi-nep-vao-than

 • Từ điểm L vẽ đường vuông góc L1 lên 5cm

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ngang-lai-ra-5cm

 • Nối đường L1D

thiet-ke-rap-vay-chu-A-noi-duong-suon

 • Từ L1 lấy vào 1cm vẽ đường lai

thiet-ke-rap-vay-chu-A-vao-1cm-ve-lai

 • Bóc phần thân sau từ các đường FE, FL1, L1D, DC, CE theo chiều kim đồng hồ + Bóc hai đường pen hai bên đường OO1
 • cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-rap-vay-chu-A-boc-than-sau

 • Gắn dấu bấm đường nẹp vào 2 điểm A, B

thiet-ke-rap-vay-chu-A-dat-dau-bam-duong-nep-ts

 • Chừa đường may thiet-ke-rap-vay-chu-A-chua-duong-may

 

THÂN TRƯỚC:

 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

– AB : Dài váy = số đo = 45cm.

– MD : Ngang mông = ¼ mông = 22,5cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chieu-dai-chieu-rong-tt

 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM : Hạ mông = 2/10 mông + 1cm = 19cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ha-mong-tt

 • Tạo điểm ngang eo:

AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = 18cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ngang-eo-than-truoc

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-danh-cong-duong-suon-tt

 • Kéo dài đường DC
 • Từ A giảm thân trước 0,7cm
 • cty-tkkt-toan-tran
 • Nối đường cong ngang eo CA

thiet-ke-rap-vay-chu-A-giam-than-truoc-0,7cm

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
 • Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm-than-truoc

 • Vẽ đường vuông góc OO1 = 10cm.

thiet-ke-rap-vay-chu-A-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm-tt

 • Từ L vẽ đường LL1 vuông góc lên 5cm

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ngang-lai-ra-5cm-tt

 • Nối đường sườn L1D

thiet-ke-rap-vay-chu-A-noi-duong-suon-tt

 • Bóc phần thân trước từ các đường AB, BL1, L1D, DC, CA theo chiều kim đồng hồ + bóc hai đường pen hai bên đường OO1

thiet-ke-rap-vay-chu-A-boc-tt

 • Mở đường gấp đôi thân trước AB

thiet-ke-rap-vay-chu-A-mo-duong-gap-doi-tt

 • Chừa đường may thân trước

thiet-ke-rap-vay-chu-A-chua-duong-may-tt

NẸP LƯNG LIỀN:

NẸP LƯNG THÂN SAU:

 • Vẽ nẹp lưng bản 4cm trên thân sau

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ve-nep-eo-ts

 • Bóc nẹp lưng theo chiều kim đồng hồ, giảm chiều dài nẹp 2cmthiet-ke-rap-vay-chu-A-boc-nep-lung-ts

 

 • Chừa đường may 1cm.thiet-ke-rap-vay-chu-A-chua-duong-may-nep-lung-ts

NẸP LƯNG THÂN TRƯỚC

 • Vẽ nẹp lưng bản 4cm trên thân trước

thiet-ke-rap-vay-chu-A-ve-nep-eo-tt

 • Bóc nẹp lưng theo chiều kim đồng hồ, giảm chiều dài nẹp 2cm.
 • Mở đường gấp đôi nẹpthiet-ke-rap-vay-chu-A-boc-nep-lung-tt

 

 • Chừa đường may 1cm.thiet-ke-rap-vay-chu-A-chua-duong-may-nep-lung-tt

KHOA-HOC-NGANH-MAY