ÁO TAY RÁP CĂN BẢN KHÔNG PINCE

.BẢNG THÔNG SỐ :

-Da : 65 cm

-He : 35 cm

-Nv : 34 cm

-Dt : 20 cm

-Ct : 26 cm

-Vc : 32 cm

-Vn : 84 cm

-Vm : 88 cm

.CÁCH VẼ

+ THÂN TRƯỚC :

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB : Dài áo = 65cm.

BB1 : Ngang mông = 1/4 Vm + 2cm -> 3cm cử động = 88/4 + 3cm = 25cm.

1-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-dai-rong-tt

AC : Hạ ngực = 1/4 Vn = 84/4 = 21 cm.

2-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-nguc-tt

 

AD : Hạ eo = He = 35 cm.

3-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-eo-tt

– Vẽ vòng cổ áo :

AE : Vào cổ = 1/5 Vc = 32/5 = 6 cm.

AF : Hạ cổ = AE + 1 cm = 7 cm.

Nối EF . O là điểm giữa.

Trên  OE1 lấy điểm O1 . Đoạn OO1 = 1/2 E1O.

Vẽ cong vòng cổ thân trước qua các điểm EO1F.

4-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-co-ao-tt

– Vẽ đường sườn vai :

AG : Ngang vai = 1/2 Nv = 34/2 = 17 cm.

GH : Hạ vai  = 1/10 Nv = 3.5 cm.

 

 

5-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ha-vai-dai-rong-tt

 

Nối đường sườn vai EH.

6-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-xuoi-vai-dai-rong-tt

Lưu ý : khi may áo có độn vai thì hạ vai phải nâng lên 1cm . ( ví dụ : hạ vai 3.5 cm – 1 cm = 2.5 cm ).

-Vẽ vòng nách áo :

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

CC1 : Ngang ngực = 1/4 Vn + 2 cm  -> 3 cm cử động = 21 cm + 3 cm = 24 cm

CC2 = AG – 4 cm = 17 cm – 4 cm = 13 cm

Nối  HC2 . I là điểm giữa HC2

Nối C1I . J là điểm giữa C1I

Nối JC2 . K là điểm giữa của JC2

Vẽ cong vòng nách qua các điềm : H , I , K , C1.

7-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-nach-tt

– Vẽ đường sườn áo :

DD1 : ngang eo = ngang ngực – 2 cm = CC1 – 2 cm = 24 cm – 2 cm = 22 cm

BB1 : ngang mông = 1/4 Vm + 2 cm -> 3 cm cử động = 88/4 + 3 cm = 25 cm

B1B2 : giảm sườn = 1 cm

Vẽ cong sườn áo qua các điểm C1D1B2

8-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-suon-ao-tt

– Vẽ lai áo :

BS : sa vạt = 2 cm

Vẽ cong lai áo B2S

9-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-lai-ao-dai-rong-tt

Tâm khuy chừa ra 1.5 cm , đinh nút 4cm

10-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-duong-nut-dinh-ao-dai-rong-tt

+ THÂN SAU :

Từ biên vải đo vào 1/4 Vm = 3 cm cử động + 2 cm đường may , gấp đôi vải lại , mặt phải vải vào trong , mặt trái ra ngoài . Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt . Vẽ lai áo bên tay phải , cổ áo bên tay trái . Các kích thước ở bề mặtng ang đều tính từ nếp gấp vải gấp đôi AB.

Giữ nguyên đường sườn , hạ vai , hạ eo của thân trước để vẽ.

 

AB : dài áo = Da = 65 cm

AC : hạ ngực = 1/4 Vn = 21 cm

11-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ts

Vẽ vòng cổ áo :

AE vào cổ = 1/5 Vc = 6 cm

AF : hạ cổ = 2 cm

Vẽ vòng cổ thân sau EF.

12-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-co-ts

– Vẽ đường sườn vai :

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Tương tự sườn vai thân trước

– Vẽ vòng nách :

CC1 ngang ngực = 1/4 Vn + 1 cm -> 2 cm cử động = 21 cm + 2 cm = 23 cm

CC2 = AG – 2 cm = 17 cm – 2 cm = 15 cm

Nối HC2

Vẽ cong vòng nách tương tự như vòng nách thân trước

13-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-nach-ts

-Vẽ đường sườn áo và lai áo :

Tương tự thân trước

14-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-lai-ts

+ TAY ÁO :

 

Xếp vải : từ mép vải  đo vào 1/5 Vn + 2 cm đường may gấp đôi

AB dài tay = Dt = 20 cm

AC hạ nách tay = 1/10 Vn + 3 cm = 8.4 cm + 3 cm = 11.5

15-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-tay-ao-dai-rong

Vẽ nách tay :

CC1 : Ngang nách tay = 1/5 Vn = 84/5 = 17 cm

Nối AC1 . E là điểm giữa . Vẽ cong vòng nách tay trước và vòng nách tay sau.

16-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-ve-nach-tay

Vẽ đường sườn tay và lai tay :

BB1 : cửa tay = 1/2 Ct + 2 cm = 26/2 + 2 = 15 cm

B1B2 : giảm cửa tay = 1 cm -> 2 cm

 

Nối đường sườn tay C1B2 . Vẽ cong đường tay lai qua BB2.

18-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-suon-tay

+ BÂU ÁO :

BD : đầu bâu = CC1 – 1 cm = 5 cm . Nối  C1D . F là điểm giữa của C1D

Khoảng giữa DB vẽ ra 1 cm

21-thiet-ke-rap-ao-tay-rap-can-ban-khong-ben-suon-bau

Vẽ cong đường vành ngoài bâu qua các điểm C1F1DB

CC1 đường gấp đôi vải

Cắt 2 miếng vải bâu chừa đều 1 cm đường may chung quanh

Cắt vải viền chân bâu theo canh xéo

Chiều dài = chiều

 

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY