QUY CÁCH MAY ÁO VEST TRẺ EM

QUY CÁCH MAY ÁO VEST TRẺ EM

Rập chi tiết áo vest, bạn có thể đăng kí học hoặc qua Toán Trần mua rập vest trẻ em từ 1-14

dsc_00211

Bước 1: Cắt vải

dsc_0025dsc_0028

Bước 2: Ủi keo lá cổ,nẹp ve

dsc_0033

rập hoàn chỉnh

dsc_0037

Bước 3: May thân trước vào chèn

dsc_0039

Bước 4: May cơi túi, đắp túi , môt túi, chặn lưỡi gà diễu miệng túi

Lấy dấu miệng túi

dsc_0042

May cơi túi

dsc_0046

may đắp túi

dsc_0049

mổ miệng túi

dsc_0054

diễu miệng túi

dsc_0060

Bước 5: May lộn lá cổ

dsc_0057

Bước 8: Ráp nẹp ve vào lót, ủi phẳng

dsc_0061 dsc_0062

Bước 7: Ráp nối thân sau chính, ủi rẽ đường may

dsc_0064

dsc_0066

Bước 8: Ráp nối thân sau lót, ủi rẽ

dsc_0065

dsc_0068

Bước 9: May ply thân sau

dsc_0069

Bước 10: Ráp vai con vải lót

dsc_0070

Bước 11: Ráp vai con vải chính

dsc_0071

Bước 12: Ráp sườn vải chính, ủi rẽ

dsc_0073 dsc_0074

Bước 13:  Ráp thân giữa

dsc_0075

Bước 14: Ráp sườn tay

dsc_0076

Bước 15: Ráp tay vào thân

dsc_0077

Bước 16: Ráp nẹp ve vào thân chính

dsc_0079

Bước 17: Tra cổ vào thân

dsc_0080

Bước 18: May lộn lai

dsc_0082

Bước 19: Vắt sổ kẹp vòng nách

dsc_0083

THÀNH PHẨM

dsc_0085