NHẢY SIZE QUẦN LEGGIN LỬNG BÉ GÁI THÂN SAU

Nhảy size quần tây nữ
Nhảy size quần tây nữ

NHẢY SIZE QUẦN LEGGIN LỬNG BÉ GÁI  THÂN SAU

Nhảy size thân sau

than-sau

Bước 1: Nhảy size điểm eo tại sườn X= 0     , Y=eo/4

nhay-size-eo-ts-diem1

Bước 2: Nhảy size điểm eo trong tại đáy X= 0    , Y=eo /4

nhay-size-eo-ts-diem2

Bước 3: Nhảy size điểm đáy  X= hạ đáy    , Y=đùi/4

nhay-size-day-ts

Bước 4: Nhảy size điểm lai sườn trong X=dài quần     , Y=lai/2

nhay-size-ngang-lai-ts-diem1

Bước 5: Nhảy size điểm lai sườn ngoài X=  dài quần  , Y=lai/2

nhay-size-ngang-lai-ts-diem2