Cách thiết kế rập áo măng tô nữ-công thức thiết kế rập tay

Công thức thiết kế rập tay áo măng tô nữ
AB=dài tay = số đo + 1cm
AI = hạ nách tay = 1/10  vòng ngực + 7 (6-9) cm
IM = MB ( M: khuỷu tay )
ID:ngang tay = ½  vai + (0-1)cm
Kiểm tra AD( xiên tay ) = ½ vòng nách + 0.5(1)cm
B1B2 = cửa tay = số đo + 2.5 cm
Cách thiết kế rập lót tay áo măng tô 

cty-tkkt-toan-tran

  • Dựa vào bán thành phẩm tay chính  để thiết kế
  • Thiết kế trùng khít tay chính riêng lai cắt ngắn hơn 2cm

 

thiet-ke-rap-ao-mang-to-tayKHOA-HOC-NGANH-MAY