CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI CHÂN NGỰC–CỔ VUÔNG TIM–KHÔNG TAY – CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC

Thông số thiết kế rập đầm ráp dưới chân ngực-cổ vuông tim-không tay:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 90 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 92 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân trước
 • Mở phần mềm thiết kế rập PDS.Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3 cm pince ngực = 91 cm
BK: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dai-rong-tt
 • Vẽ cổ:
AE: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm

cty-tkkt-toan-tran

AF: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-co-tt
 • Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-vai-tt
CC1: Hạ vai = 4 cm. Nối đường C1Ethiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-vai-tt
 • Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-nach-tt
 • Vẽ ngực:
II2: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-nguc-tt
Đánh cong vòng náchthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-vong-nach-tt
 • Vẽ eo:
AL: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-eo-tt
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 1 cm cử động + 3 cm pince = 20 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-eo-tt
 • Vẽ mông:
LM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,4 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-mong-tt
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-mong-tt
 • Nối đường sườnthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-suon-tt
 • Vẽ lai
KK1: Giảm sườn = 3 cm.
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-lai-tt
 • Vẽ pince eo:
Dang ngực:
NI = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dang-nguc-tt
Vẽ PK2 vuông góc II2thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-duong-pen-vuong-goc-tt
Chéo ngực:

cty-tkkt-toan-tran

FP1 = 18 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-cheo-nguc-tt
P1H1 = 3 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dinh-pen-tt
HH2 = 7 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-pen-duoi-eo-tt
Rộng pince QQ1: HQ = HQ1 = 1,5 cm
Nối đường pince H1QH2Q1
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-pen-eo-tt
 • Cổ áo:
C1C2: vai áo = 5cm
FF1: cổ sâu = 6cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-co-sau-tt
F1F2: cổ tim = 4 cm. F1 kẻ vuông góc lên 2cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-co-tim-vuong-1-tt
Vô 1,5cm –> C3
Nối C2C3, vẽ cong  –> cổ vuông timthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-co-tim-vuong-2-tt
 • Vẽ pince ngực:
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-pen-nguc-tt
Vẽ 2 đường hai bên pince bằng nhau, nối lại đường sườnthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-keo-pen-noi-pen-tt
 • Nách áo:
I1I2: nách cao: 2cm
Vẽ cong I2C1

cty-tkkt-toan-tran

I2I2′: giảm sườn = 1cm, nối I2′ đến chân pincethiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-nach-ao-tt
 • Đường ráp dưới chân ngực:
P1N = 8cm (chân ngực)
N kẻ song song LL1 –> N1, N2
N1NN2 –> đường cắtthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-duong-rap-chan-nguc-tt
 • Kéo dài pince eo
QH2 –> H2H4 = H2K2
Q1H2 –> H2H3 = H2K2
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-keo-dai-pen-eo-ttVẽ cong H3K2B và K1H4thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ve-cong-lai-tt
 • Bóc thân trướcthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-boc-than-tren-tt
 • xếp pince ngực lại, mở đường gấp đôithiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-xep-pen-nguc-tt
 • Chừa đường maythiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-boc-chua-duong-may-tt(1)
 • KHOA-HOC-NGANH-MAY