Thiết kế rập là gì ?

Thiết kế rập là gì ? Đây là câu hỏi Trung Tâm Toán Trần thường xuyên nhận từ các bạn mới tìm hiểu về nghề may. Vậy trả lời sao cho đúng ? Chúng ta tham khảo trong từ điển tiếng Việt nhé.

Theo từ điển tiếng Việt thì Thiết Kế (động từ) có nghĩa là: trình bày tài liệu kĩ thuật có tính toán, bản vẽ: cho một công trình xây dựng, cho sản phẩm, mẫu thời trang…

Bản vẽ nhà phố
Bản vẽ nhà phố

Theo từ điển tiếng Việt thì Rập (động từ) có nghĩa là: làm đúng với mẫu đã có sẵn, rập cùng một khuôn, cùng một kiểu làm việc, khớp với nhau. Xem video tham khảo.

Xét theo nghề may thì:  Thiết Kế Rập là hoạt động tạo ra một bản vẽ kĩ thuật ứng dụng trong may mặc. Từ bản vẽ, thợ cắt và may các chi tiết thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Thiết Kế Rập ngày xưa được Vẽ Thủ Công lên vải, giấy bìa cứng, giấy báo bỏ…..

Thiết Kế Rập ngày xưa
Thiết Kế Rập thủ công

Thiết Kế Rập ngày nay được ứng dụng Phần Mềm Thiết Kế Rập công nghiệp nhanh, có máy móc hỗ trợ.

Thiết Kế Rập công nghiệp ứng dụng nhảy cỡ (nhảy size) và giác sơ đồ vi tính để sản xuất hàng loạt.

 

Thiết Kế Rập chỉ là một hoạt động nhỏ trong chuỗi hoạt động Thiết Kế Thời Trang. Không thể đánh đồng một bạn Thiết Kế Rập như một nhà Thiết Kế Thời Trang.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần