Cắt áo tay raglan

Cắt áo tay raglan
Cắt áo tay raglan

Cắt áo tay raglan dễ hay khó ? Theo kinh nghiệm của mình, nếu áp dụng công thức thiết kế rập khuôn sẽ rất phức tạp với bạn không trong nghề may.  Các bạn tham khảo cách cắt tay áo raglan đơn giản nhất mà mình đã làm thành công.

Đầu tiên các bạn thiết kế rập áo, đầm dựa theo công thức cắt may bình thường nhé. Mình của chuẩn bị sẵn một bộ rập áo thun để cắt áo tay raglan. Chú ý thân trước và sau chưa có chồm vai không khó thiết kế nha mấy bạn.

Rập tay thường
Rập tay thường

Đối với thân trước, chuyển đổi tay thường thành tay raglan như sau:

  • Cổ chia thành 2 phần bằng nhau.
  • Nối điểm cổ với nách
  • Vẽ cong nách như hình
Cắt áo tay raglan nách trước
Cắt áo tay raglan nách trước

Đối với thân sau, cắt áo tay raglan từ tay thường như sau:

  • Cổ chia thành 3 phần bằng nhau.
  • Nối điểm cổ với nách
  • Vẽ cong nách như hình
Cắt áo tay raglan nách sau
Cắt áo tay raglan nách sau

Cắt áo tay raglan theo từng bước như sau:

  • Cắt áo tay thân sau raglan như hình
Cắt áo tay raglan tay sau
Cắt áo tay raglan tay sau
  • Cắt áo tay thân trước raglan như hình
Cắt áo tay raglan tay trước
Cắt áo tay raglan tay trước

  • Nối tay thân trước và thân sau lại
Cắt áo tay raglan hoàn chỉnh
Cắt áo tay raglan hoàn chỉnh

Chúc các bạn cắt tay áo raglan đẹp cho áo bà ba, áo dài .

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần