Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế rập túi sau,lưng,paget quần jean nữ.

  • Vẽ túi sau.
ab:  miệng túi = 14cm.
O là điểm giữa của ab.(Oa = Ob)
OP vuông góc với ab. OP = 15.5cm.
ad =bc =14cm.
cd = 12cm.
31thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-tui
  • Vẽ bagette.
Bagette chiếc.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB: dài bagette = 16cm.
AC: rộng bagette = 3cm.
Vẽ cong đoạn dưới như hình,
33thiet-ke-rap-quan-jean-nu-bagette
Bagette đôi.
Vẽ hình chữ nhật.
ab: dài  = 18cm.
ac: rộng trên = 3cm.

cty-tkkt-toan-tran

bd: rộng dưới = 2cm.
  • Vẽ lưng.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AB = ½ eo trước = ¼ eo.
BC =1/2 eo sao = ¼ eo.
AA1 =đầu lưng =3cm.
A1A2: to bản lưng =3cm.
Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.
C1D: phần trừ hao =4cm.
DD1 3cm.
34thiet-ke-rap-quan-jean-nu-lung

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần