THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CĂN BẢN

CÔNG THỨC THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CĂN BẢN

NI MẪU:

 • Dài Quần (DA) = 60CM  ,  Ngang Vai (NV) = 36CM  ,   Dài Tay (DT) = 22CM
 • Vòng Cổ (VC) = 33CM  ,  Vòng Nách (VNa) = 36CM  ,  Vòng Ngực (VN) = 80CM
 • Vòng mông (VM) = 88CM, Hạ Eo (HE) = 36CM

THÂN TRƯỚC

B1. Xác định hình chữ nhật

 • X= Dài áo trước = sđ – 1->2cm chồm vai = 60 – 2 = 58cm
 • Y= Ngang mông trước = ¼ VM + 2cm = 24cm

 

B2. Xác định hạ cổ trước = 1/6 VC + 1.5cm = 7cm

B3. Xác định vào cổ trước = 1/6 VC = 5.5cm

B4. Vẽ vòng cổ

 • Chia đôi A1A2 được A4. Nối A3A4
 • Đánh cong vòng cổ đi qua các điểm A1, điểm giữa A3A4, A2

B5. Xác định hạ xuôi vai = 1/10 vai + 0.5cm = 4.1cm

B6. Xác định ngang vai = ½ vai – 0.5cm = 17.5cm

B7. Nối vai con

B8. Xác định hạ nách trước = ½ VNa – 1->2cm chồm vai = 16cm

B9. Xác định ngang ngực trước = ¼ VN + 2 = 22cm

 

B10. Vào nách tay = 2->2.5cm = 2.5cm. Nối với điểm đầu vai

B11. Vẽ vòng nách

 • Chia đôi C1D3 được D4. Nối D1D4
 • Chia đôi D1D4 được D5. Nối D3D5
 • Đánh cong vòng nách đi qua các điểm D1, điểm giữa D3D5, D4, C1

B12. Xác định hạ eo trước = sđ – chồm vai = 36 – 2 = 34cm

B13. Xác định ngang eo trước = Ngang ngực – 2 = 20cm

B14. Xác định sa vạt = 1->1.5cm = 1.5cm

B15. Xác định giảm sườn = 0.5->1cm = 1cm

B16. Đoạn D1E1 đánh cong lõm 0.5cm, đoạn E1B2 đánh cong lồi 0.3cm ta được sườn thân trước như hình vẽ

B17. Chia đường ngang mông làm 3 phần bằng nhau và đánh cong lồi ở điểm 1/3 thứ nhất ta được lai áo thân trước

B18. Copy đường song song

 • Đường 1 cách tâm khuy = 1.5cm
 • Đường 2 cách đường 1 = 3 + 1cm đường may = 4cm

B19. Vẽ nẹp như mẫu

 

THÂN SAU

Sử dụng block thân trước giữ lại các đường sườn, ngang ngực, vai con để thiết kế cho thân sau

B21. Từ đỉnh vai thân trước copy lên 1 đường 4cm để làm thân sau

B22. Xác định hạ cổ sau = chồm vai + 1cm = 3cm

B23. Xác định vào cổ sau = 1/6 VC + 1 cm = 6.5cm

B24. Vẽ vòng cổ

 • Chia đôi A2A3 được A4. Nối A1A4
 • Chia đôi A1A4 được A5. Nối A3A5
 • Đánh cong vòng cổ đi qua các điểm A1, điểm giữa A3A5, A4, A2

B25. Xác định hạ xuôi vai = 1/10 vai + 0.5cm = 4.1cm

B26. Xác định ngang vai = ½ vai + 0.5cm = 18.5cm

B27. Nối vai con

B28. Vào nách tay = 1.5cm. Nối với điểm đầu vai

B29. Vẽ vòng nách

 • Chia đôi C1D3 được D4. Nối D1D4
 • Chia đôi D1D4 được D5. Nối D3D5
 • Đánh cong vòng nách đi qua các điểm D1, điểm giữa D3D5, D4, C1

B30. Vẽ lai thân sau

B31. Bóc rập, mở rập đôi

TAY ÁO

B32. Xác định hình chữ nhật

 • X= sđ dài tay = 22cm
 • Y= ngang nách tay = ½ vòng nách + 0->1cm = 18 + 1 =19cm

B33. Xác định hạ nách tay = 1/10 VN + 3->4cm = 8 + 3 = 11cm

B34. Vẽ nách tay

Vẽ chéo nách tay, chia chéo nách làm 3 phần bằng nhau

Đánh cong nách tay như hình vẽ

B35. Xác định cửa tay = ngang nách tay – 2.5->3cm = 19 – 3 = 16cm

B36. Bóc rập

B37. Tạo đường may (lai: 2cm, sườn: 1.5cm, nách: 1cm, vai: 1.5cm, cổ: 0.7cm)

VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CĂN BẢN

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần