Hướng dẫn khai báo sơ đồ gerber accumark full

Video dạy  giác sơ đồ gerber accumark full HD

1.phần 1 khai báo bảng thống kê chi tiết

khai-bao-chi-tiet-giac-so-do-gerber-accumark

2.khai báo sơ đồ: khai báo khổ vải,khai báo số lượng,khai báo loại vải…

khai-bao-giac-so-do-gerber-accumark

Coi vi deo hướng dẫn khai báo giác sơ đồ ở đây

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần