THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM CĂN BẢN-THÂN SAU

THÂN SAU:
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài đầm = số đo + 2 cm chồm vai = 86 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-dai-rong-ts
Vẽ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-vao-co-ha-co-ts
Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-vai-ts
Vẽ đường CC1 vuông góc, nối đường vai C1A1:
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-vai-ts
Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-nach-ts
cty-tkkt-toan-tran
Vẽ đường ngang ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-nguc-ts
Đánh cong vòng nách qua trung điểm  đường chéo và sau hơn đường hạ nách DC1 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-vong-nach-ts
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-eo-ts
Vẽ đường ngang eo:
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-eo-ts Copy đoạn thẳng song song từ hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-mong-ts
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-mong-ts
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-suon-ts
Đánh cong đường lai
Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-lai-ts
Dang ngực:
cty-tkkt-toan-tran
NI = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-dang-nguc-ts
Vẽ đường pince II1 vuông góc với đường NN1thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-duong-pen-ts
Tạo điểm hai bên đường II1 mỗi bên 1 cm và từ I lấy xuống 3 cm.
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-noi-pen-ts
Nối đường nẹp với thân thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-noi-nep-vao-than-ts
Bóc thân sau + đường pince.
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-chua-duong-may-ts