Hướng dẫn cách tính định mức chỉ trong may mặc.

Trong may mặc,tính định mức chỉ là khâu khá khó khăn với các bạn chưa có kinh nghiệm.Một là chỉ dư nhiều, bị la làm tăng giá thành sản phẩm.Hai là chỉ thiếu chuyền cũng la làng.Nói tóm lại phải tìm cách học tính định mức chỉ cho một sản phẩm may mặc.

Cách tính định mức theo kiểu thực nghiệm:
Viết quy trình may và sử dụng máy
  • Chiều dài đường may =chiều dài may vật liệu+lại mũi nếu có+đầu ra đầu vô chỉ (10-20 cm)
  • Phân loại cộng tổng
  • Định mức chỉ=∑ chiều dài đường may × % hao hụt của đơn hàng(10-25% tùy theo vải và số lượng sản phẩm)

Các lưu ý:
  • Một sản phẩm quần áo có nhiều loại đường may.Mỗi loại đường may có hệ số khác nhau.Nên khi tính ta phải phân loại ra phần để bóc tách.
  • Các vật liệu dày,mỏng khác nhau khi sử dụng cùng máy có hệ số khác nhau
  • Đơn hàng ít sản phẩm,sang chỉ từ cuộn lớn qua cuộn nhỏ có hao hụt.

 

Bảng hệ số chỉ cho một số đường may tham khảo:

tinh-dinh-muc-chi-1 tinh-dinh-muc-chi-2 tinh-dinh-muc-chi-3 tinh-dinh-muc-chi-4 tinh-dinh-muc-chi-5 tinh-dinh-muc-chi-6 tinh-dinh-muc-chi-7

 

 

 

BẤM ĐÂY TẢI FILE EXCEL CÀI CÔNG THỨC FULL

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần