Hướng dẫn thiết kế rập cổ áo bâu lá sen

Vòng cổ trên áo bâu lá sen đứng:

Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3: Vào cổ trước =  vào cổ sau = 2cm

A2A4: Hạ cổ trước = 4cm

A2A4: Hạ cổ sau = 2cm

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-vong-co-tren-than-cb1

Vòng cổ trên thân

 

Bâu lá sen đứng:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB = ½ Vòng cổ trên thân áo – 1.5cm (đính nút)

AA’ = 6cm

A’C = 6cm

A’B _l_ BD.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-la-sen-dung1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-la-sen-dung-dm

Vòng cổ trên áo bâu lá sen nằm:

Vẽ lại thân áo căn bản.

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 3cm

A2A4: Hạ cổ trước = 4cm.

A2A4: Hạ cổ sau = 3cm.

Bâu lá sen nằm:

Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.

A3 vẫn giữ nguyên.

Vẽ lại vòng cổ áo cho tròn.

Vẽ bâu theo vòng cổ áo và cách đều cổ áo 6cm.

Dựng đường tai _l_ A4.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-la-sen-nam1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-la-sen-nam-dm

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY