Hướng dẫn VStitcher-Chỉnh kích thước mẫu thêu-ResizeAttachment

Phần mềm thiết kế rập 3d
Phần mềm thiết kế rập 3d

Video hướng dẫn chỉnh kích thước mẫu thêu trên phần mềm thiết kế rập 3d Vstitcher.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần