Thiết lập một số kiểu dấu bấm Gerber Accumark

Thiết lập một số kiểu dấu bấm Gerber Accumark để phục vụ in sơ đồ cắt. Chúng ta mới biết một số kiểu dấu bấm căn bản I, T. Vậy dấu bấm chữ V, dấu bấm Castle dùng để làm gì ?

Chữ V thường dùng trong sản xuất balo túi sách.

Dấu bấm chữ nhật (castle) dùng để đánh số bóc tập cho hàng cao cấp như vest. Khi cắt người ta chừa đấu bấm bên ngoài để đánh số,khi may tự động chém phần dư .

Perimeter Width :Chiều rộng dấu bấm bên ngoài

Khoảng hở ở mép bán thành phẩm.

Inside Width: Chiều rộng dấu bấm bên trong

Chiều rộng ở dưới đáy. Xác định chiều rộng bên trong cho  kiểu dấu bấm chữ T và Castle. Kiểu dấu bấm  chữ I,V=0.

 Notch Depth : Độ sâu dấu bấm

Khoảng cách từ cạnh của mảnh đến dưới cùng của dấu bấm. Xác định độ sâu cho các kiểu dấu bấm I, T, V, Castle .Chú ý có thể áp dụng cho cả bên (+) trong và bên ngoài (-) rập


Video hướng dẫn

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần