THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM CĂN BẢN-THÂN TRƯỚC

THIẾT KẾ RẬP ÁO ĐẦM CĂN BẢN
Thông số thiết kế rập áo đầm căn bản:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 84 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 19 cm
Dang ngực : 18 cm
THÂN TRƯỚC:

Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3 cm pince ngực = 85 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 29 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-dai-rong-tt
Vẽ cổ:
AA1: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AA2: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-vao-co-ha-co-tt
Đánh cong vòng cổthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-vong-co-tt
Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-vai-tt
CC1: Hạ vai = 4 cm.
nối đường vai A1C1:
thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-vai-tt
Vẽ  nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-nach-tt
Vẽ ngực:
NN2: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-nguc-tt
Đánh cong vòng náchthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-vong-nach-tt
Vẽ eo:
AE: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-eo-tt
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince = 20 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-eo-tt
Vẽ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ha-mong-tt
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-ngang-mong-tt
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-suon-tt
Vẽ lai:
BB1: Sa vạt = 2 cm.
Giảm sườn = 1 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-danh-cong-lai-tt
Vẽ pince eo:
Dang ngực:
NI = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-dang-nguc-tt
Vẽ đường thẳng II1 vuông góc với đường NN2 thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-duong-pen-tt
Chéo ngực:
II2 = 19 cmthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-cheo-nguc-ttcty-tkkt-toan-tran
Từ đỉnh ngực I2 xuống 3 cm và tạo điểm hai bên đường II1 mỗi bên 1 cm. Nối đường pince.thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-noi-pen-tt
Vẽ pince ngực:
FN2 = 6 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-pen-nguc-tt
Từ điểm I2 lấy vào 3 cm và từ điểm F lấy qua mỗi bên 1,5 cm. thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-noi-pen-nguc-tt
Vẽ 2 bên pince bằng nhau, nối lại đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-keo-dai-pen-noi-pen-tt
Bóc thân trước + pince eo + pince ngực
Mở đường gấp đôi thiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-mo-duong-gap-doi-tt
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-dam-can-ban-chua-duong-may-tt