Thiết kế cổ áo tròn, đô cong

Hướng dẫn thiết kế rập cổ áo tròn, đô cong:

CỔ TRÒN:

Từ cổ áo căn bản lấy theo đường xuôi vai:

A1A3 : Vào cổ trước = Vào cổ sau = 3cm

A2A4 : Hạ cổ trước = 3cm

 

Giảm tại Ả = 0.5cm

Nẹp cổ  = 3cm

Canh sợi nẹp cổ theo thân.

CO-TRON

ĐÔ CONG:

 

*dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gonĐô trước:

DD1 = 1/3 C1D.

Nối D1N -> đánh cong 1.5cm.

*Đô sau:

DK = ½ C1d

NN2 = 4cm

Nối KN2 -> đánh cong 1.5cm.

DO-CONG

KHOA-HOC-NGANH-MAY