Thiết kế các kiểu tay áo: Tay phồng nằm

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.

Tay phồng nằm:

Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

-AA1 = BB1 = 2cm

-A1A2 = 4cm

-Giảm cửa tay 2cm.

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-phong-nam

 

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-phong-nam-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY