Thiết kế các kiểu tay: Tay cánh tiên kiểu 2

Kiểu 2:

-AB = ½ Vòng nách trên thân áo + 8cm.

-AA’ = 4cm

-A’C = 6cm

-Nối A’B -> đánh cong 1cm.

-Nối BC -> đánh cong tùy ý cho hợp lý.

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-tien-kieu2

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-tien-kieu2-DM

KHOA-HOC-NGANH-MAY