CÁCH THIẾT KẾ XÂY BIẾN KIỂU

Thông số

Chiều dài: 26

Chiều ngang: 11.5

Bán kính vòng cổ : 5

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

  1. Cách vẽ
  • Vẽ hcn ABCD:

AB: chiều dài xây = 26cm

AD = BC = chiều ngang xây = 11.5cm

1

  • Vẽ vòng cổ

AA1: bán kính vòng cổ = 5cm

Vẽ cung tròn A1A2 tâm A, bán kính AA1.

2

  • Vẽ vành ngoài xây:

Từ A2 lấy điểm F, A2F = 8cm

3

Lấy K, BK = 6cm

KG = GG1 = 10cm.

5

Từ G1 lấy G2, G1G2 = 2cm.

6

Lấy G3, 8G2G3 = 2cm

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

7

CC1= 5cm. Đánh cong vành ngoài xây qua C1.

8

  • Viền cổ:

Vải viền vòng cổ canh xéo, chiều ngang 3.5cm, chiều dài 30cm.

9

  1. Đường may

Vòng cổ và vành ngoài xây chừa đều 0.5cm.dm

 

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY