BÀI 4: THIẾT KẾ QUẦN BÀ BA

NI MẪU:

  • Vòng mông (VM) = 92CM
  • Dài quần (DQ) = 98CM
  • Ngang ống (NÔ = 22CM

B1. Vẽ hình chữ nhật

  • X = Dài quần = sđ = 98cm
  • Y = ¼ VM + 1/10 VM + 1-> 2cm = 23 + 9.2 + 1 = 33.2cm

 

B2. Xác định hạ đáy = ¼ VM + 1/10 VM + 0->2cm = 23 + 9.2 + 1 = 33.2cm

B3. Xác định vào đáy = 1/20 VM = 4.6cm

 

B4. Xác định ngang eo = ¼ VM + 1->2cm = 23 + 1 = 24cm, Nối C2A1

 

B5. Xác định C2C5 = 1/3 hạ đáy. Nối C1C5

 

B6. Chia đôi C1C5 được C4. Nối C2C4

 

B7. Vẽ vòng đáy đi qua các điểm C1, điểm giữa của C2C4, C5, A1

 

B8. Xác định C1C3 = 2cm

B9. Xác định ngang ống = sđ = 22cm, Nối B1C3

B10. Xác định C1C6 = 12cm

B11. Vẽ sườn trong đi qua các điểm C1, C6, B1

B12. Xác định lưng quần = 3->4cm = bản thun + 1cm đường may = 3 + 1

B13. Xác định lai quần = 3cm

 

B14. Bóc rập, mở rập đôi

B15. Tạo đường may (sườn trong 1.5cm, đáy 1cm)

Video THIẾT KẾ QUẦN BÀ BA

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần