CÁCH ĐO ÁO DÀI NAM

CÁCH ĐO ÁO ÁO DÀI NAM

Bước 1: đo dài áo Áo Dài nam: đo từ giữa cổ thân sau xuống ngang bắp chân

do-ao-ao-dai-do-dai-ao-tu-giua-co-sau-xuong-bap-chan

Bước 2: đo ngang vai Áo Dài nam: đ từ điểm đầu vai này qua điểm đầu vai kia

do-ao-ao-dai-do-ngang-vai-tu-dau-vai-nay-sang-dau-vai-kia

Bước 3: đo vòng cổ Áo Dài nam: đo vòng quanh chân cổ qua hõm cỏ +1cm

do-ao-ao-dai-do-vong-co-do-sat-vong-chan-co

Bước 4: đo vòng ngực Áo Dài nam: đo vòng quanh ngực chỗ lớn nhất

do-ao-ao-dai-do-vong-nguc-do-vong-quanh-nguc

Bước 5: đo vòng eo Áo Dài nam: đo vòng quanh eo nơi nhỏ nhất

do-ao-ao-dai-do-vong-eo-do-quanh-eo-noi-nho-nhat

Bước 6: đo vòng mông Áo Dài nam: đo vòng quanh mông chỗ lớn nhất

do-quan-ao-dai-do-vong-mong-do-quanh-mong-noi-lon-nhat

Bước 7: đo dài tay Áo Dài nam: đo từ điểm đầu vai xuống mắt cá tay +1cm

do-ao-ao-dai-do-dai-tay-do-tu-dinh-vai-xuong-mat-ca-tay

Bước 8: đo vòng nách Áo Dài nam: đo sát vòng quanh nách qua đi qua đầu vai

do-ao-ao-dai-do-vong-nach-do-vong-quanh-nach-qua-dau-vai

Bước 9: đo cửa tay Áo Dài nam: đo vòng quanh mu bàn tay chỗ lớn nhất

do-ao-ao-dai-do-cua-tay-do-vong-quanh-mu-ban-tay-noi-lon-nhat