QUY CÁCH ĐO ÁO ÁO DÀI TRẺ EM

QUY CÁCH ĐO ÁO ÁO DÀI TRẺ EM

Bước 1: đo dài áo Áo Dài trẻ em: đo từ giữa cổ thân sau xuống chân ( cách mặt đất 15cm)

do-ai-ao-dai-tre-em-do-dai-ao-tu-giua-co-sau-xuong-cach-dat-15cm

Bước 2: đo ngang vai áo Áo Dài trẻ em: đo từ điểm đầu vai này qua điểm đầu vai kia

do-ao-ao-dai-tre-em-do-ngang-vai-tu-dau-vai-nay-qua-dau-vai-kia

Bước 3: đo hạ eo sau áo Áo Dài trẻ em: đo từ giữa cổ thân sau xuống ngang eo chỗ nhỏ nhất

do-ao-ao-dai-tre-em-ha-eo-sau-tu-giua-co-sau-xuong-ngang-eo

Bước 4: đo vòng cổ áo Áo Dài tre em: đo sát vòng chân cổ qua hõm cổ + 1cm

do-ao-ao-dai-tre-em-do-vong-co-do-quanh-chan-co-1-2cm

Bước 5: đo vòng ngực áo Áo Dài tre em: đo vòng quanh ngực nơi lớn nhất

doao-ao-dai-tre-em-do-quanh-vong-nguc-noi-lon-nhat

Bước 6: đo vòng eo áo Áo Dài Tre em: đo vòng quanh eo nơi nhỏ nhất

do-ao-ao-dai-tre-em-vong-eo-do-noi-nho-nhat

Bước 7: đo vòng mông áo Áo Dài trẻ em: đo vòng quanh mông nơi to nhất

do-ao-ao-dai-tre-em-do-vong-mong-do-noi-lon-nhat

Bước 8: đo dài tay áo Áo Dài trẻ em: đo từ điểm đầu vai xuống mắt cá tay

do-ao-ao-dai-tre-em-do-dai-tay-do-tu-dau-vai-xuong-mat-ca-tay

Bước 9: đo vòng nách áo Áo Dài trẻ em: đo sát vòng nách qua điểm đầu vai

do-ao-dao-dai-tre-em-do-vong-nach-do-sat-vong-nach-qua-dau-vai

Bước 10: đo cửa tay áo Áo Dài trẻ em: đo vòng quanh mu bàn tay chỗ lớn nhất

do-ao-ao-dai-tre-em-do-cua-tay-do-quanh-mu-ban-tay-noi-lon-nhat