NHẢY SIZE ĐẦM CĂN BẢN THÂN SAU

NHẢY SIZE ĐẦM CĂN BẢN THÂN SAU

Nhảy size đầm thân sau

nhay-size-than-sau

Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ   X=0    , Y=0

nhay-size-than-sau-1

Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ   X=0    ,Y=rộng cổ/2

nhay-size-than-sau-2

Bước 3: Nhảy size điểm vai   X=o  , Y=rộng vai

nhay-size-than-sau-3

Bước 4: Nhảy size điểm ngực  X=hạ nách    , Y=ngực/2

nhay-size-than-sau-4

Bước 5: Nhảy size điểm lai tại sườn  X= dài áo  , Y=lai/2

nhay-size-than-sau-5

Bước 6: Nhảy size điểm lai giữa thân sau  x=dào áo   ,Y=0

nhay-size-than-sau-6